Onze ereleden:

Naam:

Datum benoeming:   

Reden:

Bart Oolthuis   

17-3-2022

27 jaar bestuurslid (penningmeester)